Podporujeme rozvoj UX na Slovensku

01

Organizovanie UX podujatí pre profesionálov a širokú verejnosť

Šírime povedomie o User Experience a diskutujeme o tom, prečo je dôležité vytvárať jednoduché, použiteľné a funkčné produkty a služby.

World Usability Day
UX/UI caffe meetup
UX Bootcamp
UX Forum
02

Zavádzanie overených štandardov, princípov a metód do UX praxe na Slovensku

Vzdelávame profesionálov, tvoríme vzdelávacie programy a prinášame nové témy, ktoré pomáhajú organizáciám sa viac sústrediť na potreby ich zákazníkov.

eGov dizajn manuál
03

Uľahčenie profesijného rozvoja a vzdelávania v oblasti UX

Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami pri štandardizácií práce UX špecialistov v súkromnej sfére a verejnej správe.

Butterfly Effect
Slovensko.digital
Škola umeleckého priemyslu v Košiciach
04

Spájanie UX profesionálov z akademickej a business sféry

Prepájame akademickú oblasť s biznisom a tvoríme pôdu pre lepšie budúce vzdelávanie v oblasti dizajnu orientovaného na zákazníka.

Prednášky na FIIT