World Usability
Day 2023

téma
Spolupráca
a kooperácia
Kedy
9. November
KDe
FEI STU V bratislave
REGISTROVAŤ ZADARMO

World Usability Day je celosvetová akcia pre nadšencov UX dizajnu, ktorá sa od roku 2005 snaží motivovať odborníkov venovať sa použiteľnosti webov, aplikácií a ďalších produktov.

Vďaka zaujímavým slovenským a zahraničným rečníkom predstavuje jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o UX a použiteľnosti. Vypočujte si zaujímavé prednášky a rozšírte svoje obzory.

registrujte sa zadarmo, čo najskôr!
REGISTROVAŤ ZADARMO

Prednášky

Keď jedna a jedna sú tri

Tomáš Ulej
Manažér explore tímu Martinus

Explore tím Martinusu má za cieľ hľadať nové cesty, ako spájať ľudí s knihami. Tomáš Ulej vo svojej prednáške porozprával, ako pri explorácii nápadov a realizovaní experimentov využívajú silu kolektívnej inteligencie a spolupráce a ukázal projekty, ktoré vznikli vďaka kooperácii desiatok zamestnancov Martinusu.

Ako nadizajnovať budúcnosť, v ktorej budeme chcieť žiť

Lucia Ciranová
Líderka dizajnového tímu vo VAIA - Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR

Dizajnovať znamená ovplyvňovať ako žijeme a fungujeme. Fixácia na kľúčového používateľa spôsobila, že sme stratili zo zreteľa dopady našich riešení na zvyšok spoločnosti a planéty. Ako použiť budúcnosť ako zdroj, ktorý môže inšpirovať a informovať naše rozhodnutia v súčasnosti s cieľom spoločne nadizajnovať novú paradigmu fungovania spoločnosti?

Nový začiatok SUXA

Ľubka Reváková
Slovenská User Experience Asociácia

Ľubka počas svojej prezentácie prešla krátkou retrospektívou aktivít SUXA počas tohto roka. Porozprávala o cieľoch a plánoch na najbližšie mesiace a nasledujúci rok. Veľkou novinkou bolo otvorenie SUXA pre všetkých vo forme členstva.

Efektívny dizajn proces a jeho prínos pri redizajne PSS

Barbora Blahušiaková
UX dizajnérka v ui42

Koho každého je potrebné zapojiť do efektívneho dizajnového procesu pre dosiahnutie optimálneho výsledku? Prípadová štúdia o tom, ako Barbora so svojim tímom do redizajnu webu zapojili nielen používateľov, ale aj samotného klienta.

Stručný sprievodca komunikáciou v medzinárodných projektoch

Zuzana Fraňová
Špecialistka na inovácie v ČSOB

Spolupráca v medzinárodnej firme, v ktorej témy a tempo udáva zahraničná matka, je plná výziev. Medzinárodné projekty, tím zložený z rôznych krajín a kultúr; komunikácia na pomerne veľkú a rôznorodú masu – to všetko prináša cezhraničná kooperácia v korporáte. Ako manažovať očakávania v medzinárodnom tíme a ako viesť diskusiu? Aké problémy sa najčastejšie objavujú pri medzinárodnej spolupráci a ako ich riešiť? Ako sa nastavuje spoločná firemná kultúra v rôznych krajinách? Ako integrovať nápady do lokálnych podmienok? Týmto témam sa Zuzana venovala v prednáške a následne v otvorenej diskusii.

Ako vytvoriť prostredie, ktoré podporuje spoluprácu

Michal Šoltés
Zakladateľ a tréner v Otvorená Hra

Takmer v každej firme či na každom projekte sa rieši téma spolupráce. Často však len povrchne, čo môže viesť k unáhleným riešeniam. Firma dá zamestnancom manuál na dobrú spoluprácu, a k tomu sa objedná zážitkový teambuilding. Efekt je spravidla zanedbateľný. Aby sme vedeli mať vplyv na kvalitu spolupráce, potrebujeme porozumieť, ako vlastne funguje. Aké úrovne kvality spolupráce poznáme, a čo môžeme robiť, aby sme dosiahli na najvyššie? Ktoré faktory vstupujú do hry a majú vplyv na zlepšenie či zhoršenie spolupráce? Akými konkrétnymi krokmi ich vieme ovplyvniť?

Ak vás zaujíma, ako vyzerali predošlé ročníky WUD, pozrite si záznamy prednášok.

Pozrieť ďalšie prednášky z archívu wud