Tím SUXA

Michal Blažej

PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY

Michal spoluzaložil agentúru Lighting Beetle, kde sa venujú návrhu User Experience komplexných webov, mobilných aplikácii a softvéru. Propaguje dizajn založený na zákazníckom výskume, testovaní a merateľných dátach. Počas 10 rokov existencie agentúry sa podieľal na viac ako 200 user-centered projektoch v 15 krajinách sveta pre IT segment, bankovníctvo, poisťovníctvo, cleantech, telco a pod.

blazej(at)suxa.sk

Martina Úradníčková

tAJOMNÍČKA

Martina nám od roku 2017 pomáha s organizovaním vzdelávacích workshopov, UX eventov ako World Usability Day. Má nastarosti administratívu a financie Slovenskej UX Asociácie (SUXA). Ako event manager spolupracovala na User Experience Conference 2017 a 2018, kde aktuálne pracuje na pozícii Executive assistant.

uradnickova(at)suxa.sk

Michaela Kočiová

Miška je User Experience dizajnérka, podľa ktorej je dobrý dizajn založený na potrebách ľudí, ako aj potrebách biznisu. Tvorbe produktov a služieb sa venuje už vyše 10 rokov. Design je podľa Mišky témou, ktorú má zmysel podporovať a vzdelávať v nej. A to je aj jedným z dôvodov, prečo spoluzaložila Slovenskú User Experience Asociáciu.

kociova(at)suxa.sk

Martin Krupa

Martin sa internetu a webom venuje profesionálne od roku 1996. V roku 1997 založil webovú agentúru ui42, kde je riaditeľom. Od  2008 sa intenzívne venuje UX a použiteľnosti. Pod jeho vedením v ui42 prebehlo vyše 100 dní testovaní použiteľnosti. Od roku 2011 organizuje World usability day na Slovensku. Prednáša na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluzakladateľom Slovenskej UX asociácie (SUXA).

KRUPA(at)suxa.sk

Eduard Kuric

Eduard je výskumník a učiteľ na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, a je tiež zakladateľom a CTO vo firme UXtweak. Od roku 1998 je posadnutý Webom a webovými technológiami. Zaoberá sa modelovaním správania používateľov, personalizáciou a skúmaním interakcie človeka so softvérom metódami umelej inteligencie. Od roku 2014 navrhuje a realizuje používateľské štúdie v Prvom výskumnom centre používateľského zážitku na Slovensku (UXI).

KURIC(at)suxa.sk

Širší tím

Lukáš Miško

Lukáš s UX začínal v online marketingovej agentúre Basta digital, no už po pár mesiacoch prešiel do spoločnosti Profesia, kde pôsobil ako produktový dizajnér. Aktuálne pracuje vo firme Lighting Beetle. Lukáš dizajnu nemá dosť a vo svojom voľnom čase organizoval Sketch meetupy, pomáha pri ByDesign Conference, rozbehol s kamošmi Design Sprint a aktívne rozbieha ďalšie projekty.

misko(at)suxa.sk

Martin Majling

Martin pracuje viac ako 12 rokov v oblasti dizajnu digitálnych produktov. Podieľal sa na výskume, návrhu a testovaní inovačných riešení pre lídrov na trhu v oblasti financií, energetiky a technológií. Spoluzaložil UX štúdio FlowBakery, pravidelne prednáša a vedie školenia v oblasti dizajnu.

majling(at)suxa.sk

Jakub Mišún

S dizajnom sa začal kamošiť v roku 2015. Už vtedy tušil, že má byť nielen pekný, ale aj funkčný. Rýchlo sa zamiloval do všetkého, čo svet dizajnu ponúka. Verí, že dobrý dizajn má byť hodný ľudí aj so všetkými ich chybami a nedostatkami.
V súčasnosti objavuje nové horizonty v oblasti typografie a vizuálnej komunikácie.

misun(at)suxa.sk

Tomáš Brza

Posledných 5 rokov sa aktívne venuje práci na User Experience softvérových riešení. Vyskúšal si dizajnérske aj výskumnícke role, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Keď s UX začínal, Slovenská komunita mu dala veľa. Preto považuje za dôležité vrátiť niečo naspäť, rozvíjať ju a pomáhať druhým. Vo voľnom čase organizuje pravidelné stretnutia, cielené ako na profesionálov, tak aj na začiatočníkov v User Experience odbore. Okrem toho mentoruje študentov na Slovensku a v Maďarsku vo výskume a dizajne zameranom na použiteľnosť.

BRZA(at)suxa.sk

Ľubica Reváková

Ľubica sa ako učiteľka snaží vniesť metódy UX dizajnu do školského prostredia. Na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach a v Trenčíne založila odbor dizajn digitálnych aplikácií, ktorý je jedinečný svojho druhu na Slovensku. Je spojením výtvarného umenia a nových technológií. Okrem vizuálneho dizajnu sa študenti celé štyri roky venujú UX dizajnu. Spolupracuje s profesionálnymi dizajnérmi, vďaka čomu sú študenti už od prvého ročníka spätý s praxou. Jej cieľom je zlepšiť vzdelávanie v krajine a prepájať IT odbory s dizajnom, aby veci dávali zmysel.

Revakova(at)suxa.sk

Peter Leško

Peťo začal svoju profesionálnu kariéru ako dizajnér v roku 2012 vo fínskej firme Digitalist. Neskôr pracoval v spoločnosti GlobalLogic Slovakia ako Lead dizajnér, kde sa 7 rokov podieľal na vytváraní dizajnových riešení pre medzinárodných klientov. Od roku 2021 je súčasťou dizajnového tímu v Tatra banke. Verí, že jednoduchosť je kľúčom k dobrému dizajnu. V metropole východu založil košickú UX komunitu, vďaka ktorej chce vytvárať lepšie podmienky pre UX dizajnérov a vštepovať metódy User Experience žiakom už na základných a stredných školách.

lesko(at)suxa.sk

Veronika Pelcová

Veronika začinala ako výskumníčka a UX dizajnérka v pražskom 2FRESH, odkiaľ sa presunula do bratislavskej pobočky, čo ju prieviedlo aj do SUXY. Dnes pracuje v Itere pre najväčšiu nórsku poisťovňu a pomáha jej zákazníkom jednoduchšie a rýchlejšie riešiť škodové udalosti.

pelcova(at)suxa.sk