Poradíme ti,
ako začať s UX

Aký softvér použiť? Aké sú top UX knihy? Aké sú najlepšie zdroje pre začiatočníkov v UX? Ako sa stať Pro UX dizajnérom? Ako začať kariéru v UX?... Toto sú takmer najčastejšie otázky, ktoré sa vynárajú každému, kto začína v UX. Skôr ako ti prezradíme ako začať, je potrebné si povedať, čo UX vlastne znamená.

Čo je UX?

UX je skratka pre User Experience. V slovenčine by sme mohli toto spojenie preložiť do výrazu používateľská skúsenosť alebo zážitok. Najčastejšie sa využíva spojenie UX dizajn (UxD), nakoľko úlohou UX dizajnéra je navrhnúť alebo zlepšiť už existujúcu skúsenosť, a to preskúmaním správania a zvykov samotných používateľov.

UX dizajn má mnoho rozmerov a zahŕňa veľa rôznych disciplín, napríklad interakčný dizajn, informačnú architektúru, vizuálny dizajn (UI) a použiteľnosť. UX sa teda zaoberá potrebami a riešením problémov koncových používateľov, ktorí by mali byť vždy na prvom mieste a v centre pozornosti. Oni sú tí, ktorí produkt, web, aplikáciu alebo službu budú používať.

Úlohou UX dizajnéra teda nie je len navrhnúť pôsobivý produkt po vizuálnej stránke. UX dizajnér musí byť najmä empatický a nájsť ten správny prienik medzi tým čo ľudia potrebujú, a či je to vhodné z biznisového pohľadu. UX je odpoveď na otázku, ako sa používateľ cíti, keď s niečím interaguje. Môžeme to opísať aj ako vnímanie a reakcie osoby, ktoré vyplývajú z použitia značky, produktu, systému alebo služby. Zahŕňa to emócie, dôveru, vnímanie, fyzické a psychologické reakcie, správanie a výsledky, ktoré sa vyskytujú pred, počas a po použití produktu.

Ak by sme mali UX zhrnúť do jednej vety, znela by:
Úlohou UX dizajnu je zjednodušiť používanie produktu alebo služby pre používateľa. Alebo inak:  Cieľom UX dizajnu je vytvorenie vzťahu medzi používateľom a značkou, kde je používateľ v centre pozornosti.

Používateľská skúsenosť zahŕňa všetky aspekty interakcie koncového používateľa so spoločnosťou, jej službami a produktmi. Nehovoríme tu iba o aplikácii či webe, ale o celej skúsenosti so značkou alebo produktom. Je to proces navrhovania, ktorý by mal zahŕňať všetky aspekty produktu a to od prvého náznaku/stretnutia používateľa s produktom až po prípadný hlboký, emocionálny vzťah s ním.

S UX sa stretávame v každodennom živote. Je všade okolo nás. Pozri si video , kde Don Norman vysvetľuje na reálnom príklade, prečo je User Experience tak dôležité.

UX vs UI

UX sa často mýli s pojmom UI, čo je skratka pre User Interface (používateľské rozhranie). Väčšinou sú tieto dve oblasti úzko prepojené.

UI môžeme definovať ako vizuálne a fyzické prvky s ktorými interagujeme, keď používame akékoľvek zariadenie (mobil, tablet, xbox, toastovač, …). A UX je skúsenosť človeka pri používaní UI.

UX dizajnér sa zameriava na zlepšenie použiteľnosti, kvality interakcie a na zabezpečenie toho, aby používatelia dosiahli svoj cieľ efektívnym a príjemným spôsobom. Úlohou UI dizajnéra  je navrhnúť všetky obrazovky, cez ktoré sa používateľ bude pohybovať, a vytvoriť vizuálne prvky a ich interaktívne vlastnosti tak, aby bol tento pohyb čo najviac uľahčený.

UI je grafická časť webu, alebo aplikácie. Pozostáva z farieb, typografie alebo tlačidiel, obrázkov, polí, ikoniek, animácií a ďalších prvkov, s ktorými používateľ interaguje.

Ako sa stať UX dizajnérom?

UX je veľmi rôznorodé. Nájdeme v ňom prieniky od psychológie, cez umenie, analytiku, až po technické zručnosti. Každý by si mal vedieť nájsť v UX rolách tú svoju parketu. Môžeš byť User Researcher, Interaction Designer, Information Architect, Visual Designer alebo Content Specialist. UX dizajnéri pochádzajú zo širokého spektra rôznych prostredí, a to od grafického dizajnu, marketingu, médií, IT, či psychológie.

Ako začať?

1. Nájdi si vhodnú literatúru

Ponúkame ti výber kníh, ktoré ti pomôžu získať základné teoretické vedomosti o UX procese a naučia ťa, ako myslieť pri riešení problémov:

Sprint

"Jake Knapp ti ukáže, že otestovať nápady nemusí trvať mesiace práce."

- Lukáš Miško

Don't make me think

"Táto kniha je must read. Steve Krug patrí k popredným odborníkom."

- Lukáš Miško

Measuring the User Experience

"Všetko, čo potrebuješ vedieť o používateľskom testovaní."

- Walter Lima

The UX team of one

"Ak si sám UXák/áčka vo firme, toto je kniha pre teba."

- Lukáš Miško

Lean UX

"Praktická kniha plná príkladov a návodov ako pochopiť Lean princípy."

- Lukáš Miško

Creative Confidence

"Zakladatelia známej firmy IDEO vám dokážu, že každý sme kreatívny."

- Lukáš Miško

The design of everyday things

"Naučíte sa, že funkčnosť produktov je rovnako dôležitá ako estetika."

- Lukáš Miško

100 Things every designer needs to know about people

"Skvelá kniha ako rozumieť správaniu a potrebám ľudí."

- Walter Lima

Hooked

"Prečo nás niektoré produkty upútajú, zatiaľ čo iné nie?"

- Lukáš Miško

Just enough research

"Všetko, čo potrebuješ vedieť na tému Research."


- Lukáš Miško

Start with Why


"Pri riešení problémov, je dôležité klásť správne otázky.
"

- Lukáš Miško

Value proposition canvas

"Sprievodca pre začiatočníkov k vytváraniu nových produktov."

- Walter Lima

2. Nájdi si vhodné zdroje na samoštúdium

Dobrým spôsobom, ako sa začať učiť, je si nájsť vhodné zdroje k samoštúdiu, a snažiť sa získať čo najviac informácií o UX, procese a rôznych metódach. K tomu ti môžu pomôcť tieto odkazy:

UX FORUM

Plno skvelých UX prednášok pre začiatočníkov aj pokročilých. V slovenčine.

Nielsen Norman Group

Na tomto webe nájdeš plno kvalitného materiálu podloženého skutočnými výskumami a nie dohadmi.

UX Design.cc

Super zdroj s pravidelnými článkami a novinkami v oblasti UX.

Interaction design

Nájdeš tu kurzy s certifikátom ako aj kvalitné články z rôznych oblastí dizajnu.

UX PIN Books

Digitálna knižnica celosvetovo známeho toolu UXPin poskytuje zdarma množstvo e-kníh z oblastí UX/UI dizajnu.

UX Myths

Táto stránka vyvracia najčastejšie UX mýty a dokazuje, prečo nie sú pravdivé.

LAWS OF UX

Zoznam princípov, ktoré používajú dizajnéri pri tvorbe používateľských rozhraní.

Podcasty

3. Zoznám sa s dizajnovými nástrojmi

Dizajnovať sa bez nástrojov jednoducho nedá. Na vytvorenie UI, wireframov alebo prototypov ti odporúčame tieto nástroje:

4. Uč sa od profesionálov

Dizajnová komunita na Slovensku sa rozširuje. Je veľmi pravdepodobné, že v tvojom okolí nájdeš lokálne meetupy alebo workshopy, kde si môžeš vypočuť rozhovory o dizajne, stretnúť sa s rečníkmi a zoznámiť sa s komunitou. Taktiež je dôležité sledovať inšpiratívnych ľudí na instagrame alebo youtube a počúvať dizajnové podcasty.

Slovenskí UXáci majú aj svoju
skupinu na Facebooku.

5. Tvor vlastné veci

Prax je nesmierne dôležitá. Je nevyhnutné skúšať dizajnovať vlastné veci a robiť si prípadové štúdie. Svoje nápady si následne môžeš otestovať so svojimi blízkymi, kamarátmi či s okoloidúcimi.  Na Slovensku sú firmy, ktoré dokonca ponúkajú aj možnosti stáže v oblasti UX.

Treba len začať :)